Casa Ana

img_5606Casa Ana is a place where the children of the gypsy area Petelia, can come every week. Here the kids can play and be a child for a moment. They can also go in bath and receive clean clothes and a warm meal. One of the kids is a little boy of almost three years old. He is always very much in his own world and it is hard to reach him and to talk with him. Last week, Rozanne spent some time with him and he started to open himself. He was responding on the little bit of Romanian Rozanne was speaking to him and he was even laughing about some jokes. Rozanne could see a really big development in this child, in the way that he is opening himself for the people around him. We really can see the power of God through the work of Casa Ana. We can see that the poor kids from Petelia can leave their homes and be a kid for a moment. We want to ask you to pray for the work of Casa Ana and that God can touch the hearts of these kids through the work of Casa Ana. We also want to ask you to pray for the little boy that he can open himself for the people around him and for the love of Jesus. At last, we also want to ask you to pray for the leaders of Casa Ana. That they will be filled up with Jesus love every day, so that they can give this love to the kids that come to Casa Ana.


Casa Ana es un lugar donde los niños y niñas del área Gypsy llamada Petelia, pueden venir cada día. Aquí los niños y niñas pueden jugar y sentirse como los niños que son. Los niños al mismo tiempo, pueden tomar un baño y recibir ropa limpia, nueva y lo suficientemente caliente para el invierno y al mismo tiempo comida. Uno de los niños tiene 3 años y normalmente él está siempre encerrado en su propio mundo, por lo que muchas veces es muy difícil alcanzar su corazón y hablar con él. Pero la semana pasada, Rozanne, pasó un buen tiempo con él, por lo que él empezó a abrirse y a mostrar más de él. Él empezó a responder hacia el poco Rumano que Rozanne estaba hablando hacia él, incluso empezó a mostrar su sonrisa hacia algunas bromas. Rozanne pudo ver un gran avance en la vida de este niño en la manera en la que él se está abriendo hacia las personas alrededor. Nosotros de verdad podemos ver el poder de Dios por medio de Casa Ana. Podemos ver como estos niños sin recursos dejan sus hogares para poder ser niños y jugar como los niños que son. Queremos pedirte que por favor ores por Casa Ana y que al mismo tiempo Dios pueda tocar el corazón de cada uno de los niños que forman parte de este lugar. También que ores por este niño y que él pueda abrir un poco más su corazón a las personas que lo rodean con el amor de Jesús. También que ores por los líderes de Casa Ana, que podamos ser llenado más con el amor de Jesús para compartirlo a la vida de estos niños.


Casa Ana is een plaats waar de kinderen uit de zigeunerwijk Petelia, elke week kunnen komen. Hier kunnen de kinderen spelen en kind zijn voor een moment. Ze kunnen hier ook in bad gaan en ze krijgen schone kleren en een warme maaltijd. Een van de kinderen is een jongetje van bijna drie jaar oud. Hij is altijd heel erg in zijn eigen wereld en het is moeilijk om hem te bereiken en met hem te praten. Afgelopen week bracht Rozanne wat tijd met hem door en begon hij zichzelf open te stellen. Hij reageerde op het kleine beetje Roemeens dat Rozanne tegen hem sprak en hij lachte om grapjes. Rozanne zag een grote ontwikkeling in dit kind, in de manier waarop zij zichzelf opent voor de mensen om hem heen. We kunnen echt de kracht zien van God door het werk van Casa Ana heen. We zien dat de arme kinderen uit Petelia hun huis kunnen verlaten en kind kunnen zijn voor een moment. We willen u vragen om te bidden voor het werk van Casa Ana en dat God de harten van deze kinderen kan aanraken door het werk van Casa Ana heen. We willen jullie ook vragen om te bidden voor het jongetje dat hij zichzelf meer kan openen voor de mensen om hem heen en voor de liefde van Jezus. Tenslotte, willen we u ook vragen om te bidden voor de leiders van Casa Ana. Dat zij elke dag vervuld zullen worden met de liefde van Jezus, zodat zij deze liefde kunnen geven aan de kinderen die in Casa Ana komen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s